Pobierz

Mozaika Szklana EXCLUSIVE DESIGN by Formosa:  

 

Mozaika Bambusowa EXCLUSIVE DESIGN by Formosa: 

 
 

Mozaika Kokosowa EXCLUSIVE DESIGN by Formosa:  

 
 
 
Tekstury wszystkich mozaik dostępnych w naszym sklepie
Gratka dla aranżatorów, dekoratorów wnętrz, architektów. Tekstury mozaik posortowane działami w folderach, idealnie docięte, a każda pojedyncza nazwana kodem mozaiki ze sklepu. Tekstury gotowe do użycia w programach graficznych. 
 
 
 
 
 

*** Instrukcja montażu i pielęgnacji mozaiki szklanej EXCLUSIVE DESIGN ***

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, które pomogą w prawidłowym zamontowaniu mozaiki
a zastosowanie się do poniższych wytycznych zapewni długoletnią satysfakcję z jej użytkowania.

 

PRZYCINANIE MOZAIKI SZKLANEJ

 1. Mozaiki wykonane są ze szkła, z przeznaczeniem do wykładania ścian wewnętrznych budynków.
 2. Mozaiki szklane są zamontowane na siatce, którą można łatwo przycinać. Najlepiej dobrać rozmiar mozaiki (lub rozsunąć/ścieśnić) rzędy kostek w ten sposób, aby nie było konieczności cięcia szkła.
 3. Przycinanie kostek mozaiki szklanej wymaga posiadania profesjonalnych urządzeń do cięcia szkła.
 4. Przed przystąpieniem do montażu mozaiki szklanej, należy usunąć z tafli naklejkę z oznaczeniem produktu.

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I KLEJENIE MOZAIKI SZKLANEJ

 1. Mozaikę szklaną należy kleić na zaprawach białych, elastycznych szybkowiążących przeznaczonych do układania mozaiki szklanej.
 2. Przed przyklejeniem plastrów należy odpowiednio przygotować podłoże, aby było czyste, równe, stabilne o wilgotności do 4%. Wszelkie nierówności należy wyrównać.
 3. Podczas montażu mozaiki szklanej przy pomocy klejów należy ściśle przestrzegać instrukcji, kart technicznych, producentów tych produktów. Przy niewłaściwym zastosowaniu zapraw klejowych może nastąpić uszkodzenie mozaiki.
 4. W celu osiągnięcia oczekiwanego efektu wizualnego klej należy nakładać na powierzchnię, do której ma być przyklejona mozaika za pomocą pacy gładkiej. Grubość warstwy kleju powinna być dostosowana do rodzaju mozaiki szklanej, tak aby po jej zamontowaniu klej nie pozostawał na bokach kostek mozaiki.
 5. Po przyklejeniu plastra niezwłocznie usunąć klej z powierzchni oraz boków mozaiki, a także z narzędzi i rąk. Resztki kleju nie mogą pozostać na mozaice.

 

SPOINOWANIE MOZAIKI SZKLANEJ

Do spoinowania można przystąpić po całkowitym wyschnięciu kleju.

Używać jedynie spoin drobnoziarnistych przeznaczonych do mozaiki szklanej.

Spoinę można kłaść równo z powierzchnią tafli, bądź stosować jej częściowe wybranie.

Spoinować używając pacy gumowej miękkiej. Stosować się do instrukcji i parametrów podanych na opakowaniu spoiny.

Po nałożeniu, oczyścić czystą gąbką i wodą.

 

PIELĘGNACJA MOZAIKI SZKLANEJ

 1. Należy stosować środki do powierzchni szklanych bez właściwości ściernych.
 2. Czyszczenie powierzchni: mozaikę szklaną należy czyścić jedynie za pomocą gładkiego, nierysującego materiału. Nie dopuścić, aby środki czyszczące zaschły na powierzchni mozaiki.

 

UWAGA: Mozaiki szklane malowane i podklejane od spodu nie należy stosować w miejscach narażonych na stałe działanie wody.

 

Różnice w odcieniach i rozmiarach kostek

Mozaika szklana produkowana jest z naturalnego surowca, dlatego grubość oraz wielkość tafli  może być zróżnicowana (tolerancja od wymiarów podanych w katalogu wynosi ± 2 %). Wyżej wymienione warunki nie stanowią podstaw do reklamacji. Należy więc zwrócić uwagę, aby mozaika przeznaczona do jednego pomieszczenia była zawsze zamawiana
z jednej partii. Przed zamontowaniem mozaiki należy upewnić się, że zakupiona partia mozaiki ma odpowiednią jakość, wymiar i odcień. Nie zastosowanie się do wyżej wymienionych warunków nie stanowi podstaw do reklamacji.

 

GWARANCJA

Gwarancja zostaje udzielona na okres 5 lat licząc od dnia sprzedaży towaru Klientowi.

Gwarancją nie jest objęta mozaika: z uszkodzeniami powstałymi w trakcie nieprawidłowego montażu (np. użycie nieodpowiednich materiałów klejących); naturalne zużycie; uszkodzenia mechaniczne w czasie użytkowania (zarysowania, zadrapania); zalania płynami; zróżnicowana kolorystyka).

Naturalne cechy mozaiki szklanej tworzą oryginalną barwę i styl, tafla może różnić się od wzornika. Prace montażowe należy powierzyć profesjonalistom. Gwarancji nie podlegają tafle po niewłaściwym zamontowaniu.

Przed zamontowaniem mozaiki należy upewnić się, że zakupiony towar ma odpowiednią jakość, wymiar i odcień. Gwarancji nie podlegają tafle po niewłaściwym zamontowaniu. 

Nie zastosowanie się do ww. warunków nie stanowi podstaw do reklamacji.

 

ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

 1. Reklamację składa się pisemnie na adres sprzedawcy mozaiki, w czasie nie dłuższym niż 30 dni od daty wykrycia wady.  W piśmie należy podać symbol mozaiki , ilość wadliwych tafli lub powierzchnię oraz powód reklamacji.
 2. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć kserokopię dowodu zakupu mozaiki (paragon lub fakturę).
 3. Firma rezerwuje sobie prawo do sprawdzenia mozaiki w celu określenia zasadności reklamacji.
 4. Jeżeli reklamacja będzie uznana za zasadną, Klientowi przysługuje prawo do wymiany wadliwego towaru na produkt wolny od wad w części uszkodzonej, obniżenie ceny produktu lub naprawy przez usunięcie usterki. W przypadku braku możliwości dostarczenia mozaiki o identycznych parametrach z użytą przez Klienta lub usunięcia usterki, zostanie mu zwrócona kwota za uszkodzoną część.
 5. Reklamacje złożone przez Klienta będą rozpatrywane w terminie 14 dni.

 

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.*** Instrukcja montażu i pielęgnacji modułów COMPONER ***

 

Prosimy o zapoznanie siê z poniższymi informacjami, które pomogą w prawidłowym zamontowaniu dekoracji ściennej COMPONER, 
a zastosowanie się do poniższych wytycznych zapewni długoletnią satysfakcję z jej użytkowania.
Przed montażem należy sprawdzić każdy moduł pod kątem ewentualnych uszkodzeń i zarysowań. Uszkodzonych modułów nie należy montować.

 

PRZYCINANIE MODUŁÓW COMPONER

 1. COMPONER wykonany jest ze szkła, z przeznaczeniem do wykładania ścian wewnętrznych budynków .
 2. Dostępne wielkości modułów COMPONER umo¿liwiają ułożenie dowolnych powierzchni według projektu architekta wnêtrz, własnej wyobraźni lub układów zaproponowanych w materiałach marketingowych.
 3. Przycinanie modułów COMPONER wymaga posiadania profesjonalnych urządzeń do cięcia szkła.
 4. Polecamy wstępne, tak zwane „na sucho” ułożenie modułów COMPONER przed montażem.

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I KLEJENIE 

 1. COMPONER należy kleić na zaprawach białych, elastycznych szybkowiążących przeznaczonych do układania płytek szklanych lub mozaiki szklanej.
 2. Przed przyklejeniem należy odpowiednio przygotować podłoże, aby było czyste, równe, stabilne o wilgotności do 4%. Wszelkie nierówności należy wyrównać.
 3. Podczas montażu przy pomocy klejów należy ściśle przestrzegać instrukcji, kart technicznych producentów tych produktów. Przy niewłaściwym zastosowaniu zapraw klejowych dekoracja COMPONER może zostać uszkodzona.
 4. Po przyklejeniu niezwłocznie usunąć klej z powierzchni i boków płytki szklanej oraz przestrzeni pomiędzy nimi, a także z narzędzi i rąk.
  Resztki kleju nie mogą pozostać na modułach COMPONER.

 

SPOINOWANIE 

Do spoinowania można przystąpić po całkowitym wyschnięciu kleju.

Używać jedynie spoin drobnoziarnistych przeznaczonych do płytek szklanych lub mozaiki szklanej.

Spoinę można kłaść równo z powierzchnią tafli, bądź stosować jej częściowe wybranie.

Spoinować używając pacy gumowej miękkiej. Stosować się do instrukcji i kart technicznych producentów spoin.

Po nałożeniu, oczyścić czystą gąbką i wodą.

 

PIELĘGNACJA MOZAIKI SZKLANEJ

 1. Należy stosować środki do powierzchni szklanych bez właściwości ściernych.
 2. Czyszczenie powierzchni: COMPONER należy czyścić jedynie za pomocą gładkiego, nierysującego materiału. Nie dopuścić, aby środki czyszczące zaschły na powierzchni.

 

Różnice w odcieniach i rozmiarach kostek

COMPONER produkowany jest z naturalnego surowca, dlatego grubość oraz wielkość modułów może być zróżnicowana (tolerancja od wymiarów podanych w katalogu wynosi ± 2 %). Moduły mogą się różnić intensywnością barw i wzoru. Wyżej wymienione warunki nie stanowią podstaw do reklamacji. Należy więc zwrócić uwagę, aby COMPONER przeznaczony do jednego pomieszczenia była zawsze zamawiany z jednej partii. Przed zamontowaniem należy upewnić się, że zakupiona partia ma odpowiednią jakość, wymiar i odcień. Nie zastosowanie się do wyżej wymienionych warunków nie stanowi podstaw do reklamacji.

 

GWARANCJA

Producent zapewnia całkowitą gwarancję na produkty pod warunkiem właściwego zastosowania i montażu. Gwarancja zostaje udzielona na okres 5 lat licząc od dnia sprzedaży towaru Klientowi.

Gwarancją nie są objęte moduły: z uszkodzeniami powstałymi w trakcie nieprawidłowego montażu (np. użycie nieodpowiednich materiałów klejących); naturalne zużycie; uszkodzenia mechaniczne w czasie użytkowania (zarysowania, zadrapania); zalania płynami; zróżnicowana kolorystyka).

Naturalne cechy COMPONER tworzą oryginalną barwę i styl, moduły mogą różnić się od wzornika.

Przed montażem należy upewnić się, że zakupiony towar ma odpowiednią jakość, wymiar i odcień.

Prace montażowe należy powierzyć profesjonalistom. 

Gwarancji nie podlegają moduły po niewłaściwym zamontowaniu. 

Nie zastosowanie się do ww. warunków nie stanowi podstaw do reklamacji.

 

ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

 1. Reklamację składa się pisemnie na adres sprzedawcy produktu COMPONER, w czasie nie dłuższym niż 30 dni od daty wykrycia wady.  W piśmie należy podać symbol(e) modułów, ilość wadliwych modułów lub powierzchnię oraz powód reklamacji.
 2. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć kserokopię dowodu zakupu modułów COMPONER (paragon lub fakturę).
 3. Firma rezerwuje sobie prawo do sprawdzenia COMPONER w celu określenia zasadności reklamacji.
 4. Jeżeli reklamacja będzie uznana za zasadną, Klientowi przysługuje prawo do wymiany wadliwego towaru na produkt wolny od wad w części uszkodzonej, obniżenie ceny produktu lub naprawy przez usunięcie usterki. W przypadku braku możliwości dostarczenia modułów o identycznych parametrach z użytymi przez Klienta lub usunięcia usterki, zostanie mu zwrócona kwota za uszkodzoną część.
 5. Reklamacje złożone przez Klienta będą rozpatrywane w terminie 14 dni.

 

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.*** Instrukcja montażu i pielęgnacji mozaiki kamiennej EXCLUSIVE DESIGN ***

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, które pomogą w prawidłowym zamontowaniu mozaiki z kamienia,
a zastosowanie się do poniższych wytycznych zapewni długoletnią satysfakcję z jej użytkowania.

 

PRZYCINANIE MOZAIKI KAMIENNEJ

 1. Mozaiki kamienne wykonane są z kamienia naturalnego, np. Marmur, Trawertyn, Piaskowiec.
 2. Przycinanie mozaiki z kamienia można wykonać poprzez nacięcie siatki montażowej
 3. Przycinanie kostek mozaiki kamiennej wymaga posiadania profesjonalnych urządzeń do cięcia kamienia.
 4. Amatorskie przycinanie mozaiki kamiennej w warunkach domowych jest trudne, dlatego zalecamy ułożenie wzoru z mozaiki tak, aby nie było potrzeby przycinania poszczególnych kostek.
 5. Przed przystąpieniem do montażu mozaiki kamiennej, należy usunąć z tafli naklejkę z oznaczeniem produktu.

 

KLEJENIE MOZAIKI KAMIENNEJ

 1. Mozaikę kamienną należy kleić na zaprawach białych, elastycznych przeznaczonych do układania mozaiki kamiennej. Stosować się do instrukcji i parametrów podanych na opakowaniu kleju.
 2. Przed przyklejeniem plastrów odpowiednio przygotować podłoże, aby było czyste, równe i stabilne. Wszelkie nierówności należy wyrównać.
 3. Podczas montażu mozaiki kamiennej przy pomocy klejów należy ściśle przestrzegać instrukcji producentów. Przy niewłaściwym zastosowaniu zapraw klejowych może nastąpić uszkodzenie mozaiki.
 4. Po przyklejeniu plastra niezwłocznie usunąć klej z powierzchni mozaiki, a także z narzędzi i rąk. Resztki kleju nie mogą pozostać na mozaice. W wypadku zaschnięcia kleju na powierzchni, należy stosować się do zaleceń producenta kleju.
 5. Przyklejoną mozaikę kamienną należy pozostawić do wyschnięcia, zgodnie z zaleceniem producenta kleju.

 

SPOINOWANIE MOZAIKI KAMIENNEJ

Przed całkowitym zaspoinowaniem mozaiki kamiennej zalecamy wykonanie testu fugi na mniejszej powierzchni kamienia, aby zapobiec ewentualnym przebarwieniom.

 1. UWAGA: Przed spoinowaniem mozaiki kamiennej należy zaimpregnować kamień, aby fuga go nie odbarwiła. Kolorowe fugi o intensywnych kolorach mogą zmienić odcień kamienia.
 2. Używać spoin przeznaczonych do mozaiki kamiennej.
 3. Spoinować używając pacy gumowej. Stosować się do instrukcji i parametrów podanych na opakowaniu spoiny.
 4. Spoinę można kłaść równo z powierzchnią tafli, bądź stosować jej częściowe wybranie.
 5. Po nałożeniu, oczyścić czystą gąbką i wodą. Nie użytkować przez 24 godziny.
 6. Stosować się do zaleceń producenta fugi.

 

IMPREGNACJA MOZAIKI Z KAMIENIA

Impregnacja ochronna: w celu wzmocnienia i zabezpieczenia kamienia zalecamy zaimpregnowanie mozaiki kamiennej preparatami ogólnodostępnymi na rynku, dedykowanymi do materiału mozaiki.

 

Różnice w odcieniach i rozmiarach kostek

Mozaika kamienna produkowana jest z naturalnego surowca, dlatego grubość oraz wielkość tafli może być zróżnicowana (tolerancja od wymiarów podanych w katalogu wynosi ± 2 %). Należy więc zwrócić uwagę, aby mozaika przeznaczona do jednego pomieszczenia była zawsze zamawiana z jednej partii. Przed zamontowaniem mozaiki z kamienia należy upewnić się, że zakupiona partia mozaiki ma odpowiednią jakość, wymiar i odcień. Nie zastosowanie się do wyżej wymienionych warunków nie stwarza podstaw do reklamacji.

 

GWARANCJA

Gwarancja zostaje udzielona na okres 5 lat licząc od dnia sprzedaży towaru Klientowi.

Gwarancją nie jest objęta mozaika: z uszkodzeniami powstałymi w trakcie nieprawidłowego montażu (np. użycie nieodpowiednich materiałów klejących); naturalne zużycie; uszkodzenia mechaniczne w czasie użytkowania (zarysowania, zadrapania, wgniecenia); zalania płynami; zróżnicowana kolorystyka;  naturalna zmiana barwy na skutek działania promieni słonecznych.

Naturalne cechy mozaiki kamiennej tworzą oryginalną barwę i styl, tafla może różnić się od wzornika. Prace montażowe należy powierzyć profesjonalistom. Przed zamontowaniem mozaiki należy upewnić się, że zakupiony towar ma odpowiednią jakość, wymiar i odcień. Gwarancji nie podlegają tafle po niewłaściwym zamontowaniu

Nie zastosowanie się do ww. warunków nie stanowi podstaw do reklamacji.

 

ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

 1. Reklamację składa się pisemnie na adres sprzedawcy mozaiki  lub firmy MIDAS ul. Przemysłowa 48, 26-052 Nowiny, w czasie nie dłuższym niż 30 dni od daty wykrycia wady.  W piśmie należy podać symbol mozaiki , ilość wadliwych tafli lub powierzchnię oraz powód reklamacji.
 2. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć kserokopię dowodu zakupu mozaiki (paragon lub fakturę).
 3. Firma rezerwuje sobie prawo do sprawdzenia mozaiki w celu określenia zasadności reklamacji.
 4. Jeżeli reklamacja będzie uznana za zasadną, Klientowi przysługuje prawo do wymiany wadliwego towaru na produkt wolny od wad w części uszkodzonej, obniżenie ceny produktu lub naprawy przez usunięcie usterki. W przypadku braku możliwości dostarczenia mozaiki o identycznych parametrach z użytą przez Klienta lub usunięcia usterki, zostanie mu zwrócona kwota za uszkodzoną część.
 5. Reklamacje złożone przez Klienta będą rozpatrywane w terminie 14 dni.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.